logo
Pravidla

ustanovena na schůzi dne 6. srpena 2010

upravena a aktualizována dne 10. srpna 2016

Kobeřické fotbalové ligy se mohou zúčastnit hráči, kteří:
1) Jsou rodáky Kobeřic, nebo se do Kobeřic přiženili, přistěhovali a mají zde své trvalé bydliště.
2) Nejsou profesionálně hrajícími hráči mužstev fotbalových klubů, nejen Kobeřic, ale i jiných klubů zodpovídajících se svazu.
3) Překročili věk 38 let, i když je pořád profesionálně hrajícími hráčem mužstva fotbalového klubů zodpovídajícího se svazu.
4) Mají řádně zaplaceno startovné v hodnotě 150 Kč.
5) Ukončí své působení v mužstvu fotbalového klubu a nehodlají pokračovat ve fotbalové hře za klub organizovaný svazem. Je požadována doba nejméně jednoho roku od ukončení ve fotbalovém klubu. Nastoupit, k prvnímu utkáni v Kobeřické fotbalové lize, může až po uplynutí 1 roku.

Na soupisce mužstev mohou být napsáni i hráči z jiných měst a vesnic v neomezeném počtu. Zápas ovšem mohou hrát jen dva hráči z jiného města nebo vesnice. Pro tyto hráče platí stejné podmínky, výše uvedené v bodech 2-4.

Pravidla:
1) Hrajeme na hřišti přibližných rozměrů malé kopané. Hrací čas je 2 x 30 minut hrubého času + nastavení dle úvahy rozhodčího max. 5 minut, rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Poločas má dobu trvání 15 minut. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit. Čekací doba na soupeře je 15 minut od stanoveného začátku utkání.

2) Maximální počet - šest hráčů + brankář. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání. Střídání probíhá hokejově „hráč za hráče“, během fotbalového utkání. Střídající hráči střídají na délku natažených rukou. Pokud tomu tak není, rozhodčí může udělit nastupujícímu hráči žlutou kartu za nedodržení pravidel plynulé hry.

3) Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximální počet není omezen. Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání (od jeho zahájení až do podepsání Zápisu o utkání, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky.

4) Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů (čtyři a brankář), má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání.

5) Neexistuje postavení mimo hru. Brankář je povinen auty odkopávat ze země, nesmí vyhazovat ani vykopávat z ruky.

6) Hráči družstva, které neprovádí přímý kop, musí být minimálně 5 metrů od míče. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky. Hráč jež kope přímý nebo pokutový kop, musí počkat na pokyn rozhodčího, tedy hvizd píšťalky.

7) Auty se musí vhazovat s balonem pevně uchopeným v obou dlaních za hlavou a bez přešlapů a výskoků.

8) Malá domů NENÍ POVOLENA ( změna oproti minulým rokům). Řídí se podle pravidel klasického velkého fotbalu. Pokud brankář přestupek udělá a míč chytne do ruky, následuje nepřímý kop.

9) Brankář může vyhodit míč rukou za polovinu hřiště !!! ( Změna oproti minulým rokům ). Brankář může místo výhozu použít výkop(pouze, když chytne míč ve hře). Pokud použije tzv. half volej nebo výkop z ruky může tímto výkopem dosáhnout i branky.

10) Soupisky týmu je možno rozšířit i během roku. Ovšem, až po zaplacení poplatku 150 Kč za hráče. Přestupy hráčů jsou povoleny i během roku s poplatkem 150 Kč.

Povinnosti rozhodčích:
Nejsou jmenovitě ustanovení rozhodčí. V rozpise zápasů jsou stanoveny termíny zápasů. Rozpis je doručen do čtvrtku nadcházejícího víkendu na kapitány a zástupce každého mužstva. Ke každému zápasu je dopsáno mužstvo, které bude zápas rozhodovat. Hráči rozhodujícího mužstva se mezi sebou domluví, a je povinen jeden hráč z tohoto mužstva odpískat zápas, ke kterému byl napsán. Pokud se nedostaví žádný rozhodčí z mužstva určeného pískat uložený zápas, bude toto mužstvo pokutováno 100 Kč. V kolonce „Rozhodčí“, v „zápise o utkání“ (příloha č. 1)bude dopsána pokuta týmu, jehož rozhodčí se nedostavil, a za pokutovaným týmem rozhodčí, jež zápas rozhodoval. Rozhodčí jsou povinni, mít na sobě rozlišovací dres a pohybovat se po hřišti tak, aby měl přehled o autech. Rozhodčí jsou povinni dále, zapisovat vstřelené branky a udělené karty během zápasu. Musí být seznámen s pravidly.

Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:
1) se dopustí hrubého faulu
2) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)
3) používá hrubých a urážlivých výroků
4) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky
5) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl žlutou kartou

Volné kopy se dělí na:
1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje, pokud hráč:
a) za faul na protihráče (podražení, za nebezpečnou hru a jiné dle úvahy rozhodčího)
b) násilně odstrčí soupeře stažení hráče
c) skočí na soupeře
d) vrazí do soupeře
e) udeří soupeře
f) strčí do soupeře
g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože se dotkl míče dříve
h) drží soupeře
i) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)

2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky, se nařizuje za:
a) bránění ve hře
b) nebezpečnou hru vůči soupeři
c) nesportovní chování
d) technické přestupky brankáře

Pokuty a tresty:
Za červenou kartu stop 1 kolo a za dvě červené pokuta 200Kč v jedné sezoně u jednoho hráče. Čtyři žluté karty, stop na jedno kolo a pokuta 100 Kč. Po dalších čtyřech žlutých, stop na 2. zápasy a pokuta 300 Kč. Zákaz hry se převádí i do následující sezony. Jinak se ukončením ročníku ruší.

Termíny zápasu jsou stanoveny, a jsou doručeny se 14 -cti denním předstihem na kapitány, nebo na kontaktní osoby jednotlivých mužstev. Muže se odložit celé kolo na jiný termín a to z důvodu nezpůsobilého terénu, nezajištění hrací plochy, pořádaní nějaké kulturní akce obecním úřadem.

Mužstva jsou povinny k zápasu nastoupit za každého počasí. Na místě konání zápasu se rozhodne, bude-li zápas odehrán, nebo bude odložen na jiný termín. Tento termín si mužstva dohodnou mezi sebou, v den odložení zápasu. Termín nahlásí pořadatelům.

Je povinností jednotlivých mužstev, aby své zápasy odehrály v daném termínu. Pokud některé z mužstev nebude mít dostatek hráčů, musí nahlásit svou nepřítomnost nejpozději do čtvrtku 12:00, aspoň jednomu z pořadatelů. Pokud tak neučiní, bude penalizován pokutou 200 Kč. Zápas bude zapsán jako kontumačně prohrán s výsledkem 5:0 pro zúčastněné mužstvo.

Odložit se nedá žádný zápas. Zápas musí být předehrán, nebo odehrán do následujícího kola. Termín musí být nahlášen vedení KFL do pátku 12:00 a mužstvo, které zápas přesunuje musí být domluveno se soupeřem (soupeř musí souhlasit).Nesouhlasí-li soupeř, zápas musí být odehrán v daném termínu, nebo bude zapsán kontumačně 0:5

Hřiště budou označena v rozpise zápasů písmeny "B" (benzinka) - hraje se blíže benzinky. "Z" (Ziegel) - hraje se blíže Ziegla. Je povinností toto dodržovat.

Branky jsou zamčeny u buňky s nářadím. Mužstva která začínají první zápas v sobotu či neděli branky ustaví. Mužstva která končí hrací den jsou povina branky uklidit a zamknout. Neučiníli tak, budou pokutována částkou 500 kč.

Pokutou 100 Kč bude penalizováno špatné vyplnění „zápisu o utkání“. Penalizováno bude mužstvo, jež nezapíše všechny hráče hrající zápas, po konci zápasu ručí svým podpisem za správnost vyplnění „zápisu o utkání“. Rozhodčí, ručí za zapsání střelců do zápisu a výsledek zápasu. Pokud rozhoduje zápas rozhodčí z tymu, které nebylo určeno k pískání daného zápasu, je povinen dopsat do závorky pokutu týmu, jež se nezúčastnilo rozhodování zápasů (příklad: V „zápise o utkání“ kolonce „rozhodčí“ (pok.: nezúčastněný tým) jméno rozhodčího),

Hlavní rozhodčí rozhoduje po celý fotbalový zápas, napadení bude trestáno, jak pokutou hráče, jež napadl rozhodčího, tak celého mužstva a to prohrou 5:0 za jakéhokoli stavu zápasu. Napadení rozhodčího se trestá pokutou od 500 Kč na mužstvo.

Pokud se dvě mužstva pobijí, o jejich setrvání v soutěži rozhodne, tresty a pokuty určí, zasedání kapitánů a zástupců mužstev.

Případné úpravy v pravidlech, se budou doplňovat a uveřejňovat vždy po ukončení letní nebo podzimní sezony.

Výsledky se budou hodnotit v tomto pořadí, BODY – VZÁJEMNÝ ZÁPAS – SKÓRE.

Kobeřická fotbalová liga není zodpovědná za zranění, které se stanou během turnajů. Tedy je nenožné, po pořadatelích, žádat jakékoli odškodné, za způsobené zranění a škodu spojenou s jinými náhradami.

Aktuální zápasy

23. 10. 2022 - 23. 10. 2022
23.10.2022, 09:00
Ukrutní Chachaři - UC Onkli
4 : 3

23.10.2022, 10:30
Partia - KFC Slavoj
odloženo : na jaro

Následující zápasy

-

Sponzoři

Obecní úřad Kobeřice

(c) 2009 - 2023 | created by Martin Hanzlík | admin